[Решено] Фальшивые торрент-трекеры и файлообменники

Discussion in 'Жалобы на фишинг/malware/мошенничество' started by ajnao, Jan 14, 2015.

 1. ajnao

  ajnao Нарушитель

  Joined:
  Jan 22, 2012
  Messages:
  2,418
  fileice.net
  fil1ueeu44nme.sergey57.pp.ua
  all1-game4.ccrkazan.pp.ua
  bu4k-ffilues.sergey57.pp.ua
  al1l-game4.sanprof.pp.ua
  fi1lueu4fourmne.irk-bf.pp.ua
  myfilerr.iceplus.pp.ua
  mnoogoofiillues.iceplus.pp.ua
  d0kfii11ueis.sandez.pp.ua
  fiilues4.iceplus.pp.ua
  l1ooaddrfour.iceplus.pp.ua
  filueu44nee.iceplus.pp.ua
  hq1f-filllues.sandez.pp.ua
  bu4k-filues.iceplus.pp.ua
  lia0oud-fiiluel.iceplus.pp.ua
  dbffilue.dordor8.pp.ua
  d0c1load.sandez.pp.ua
  tuurbooffillue.irk-bf.pp.ua
  fiilluessfour.sandez.pp.ua
  10adr4.sandez.pp.ua
  filueu4fournme.sandez.pp.ua
  bu4k-fillues.sandez.pp.ua
  11iaoud-fiiluel.sandez.pp.ua
  dbffiluee.japdoma.pp.ua
  do0cl0ad.irk-bf.pp.ua
  turbofillue.ruslis.pp.ua
  ffi1ei-cl00uds.ruskids.pp.ua
  myfii1leer.sandez.pp.ua
  mnn0ogo0fi1ues.sandez.pp.ua
  1ia0ud-filuel.krebspub.pp.ua
  dbfiluee.gadjetz.pp.ua
  d0clload.ruslis.pp.ua
  turb0fi1lue.gigispa.pp.ua
  do0kfilueeis.irk-bf.pp.ua
  ffilues44.irk-bf.pp.ua
  10ader44.irk-bf.pp.ua
  fi1lueu4fourmne.irk-bf.pp.ua
  hhq1f-ffiiiluees.irk-bf.pp.ua
  bu4k-ffil1ues.irk-bf.pp.ua
  lia00ud-fiilue1.irk-bf.pp.ua
  do0cl1oaad.gigispa.pp.ua
  turbo0fi1lue.sanprof.pp.ua
  filei-ccllouds.sergey57.pp.ua
  mmyfiiler.irk-bf.pp.ua
  mnog0fi1lues.irk-bf.pp.ua
  fi1ues4.ruslis.pp.ua
  lloadrrfour.ruslis.pp.ua
  ffi1ueu4fourmee.ruslis.pp.ua
  hq1f-fiillues.ruslis.pp.ua
  bu4k-ffillues.ruslis.pp.ua
  l1ia0ud-fillue1.ruslis.pp.ua
  dbfi1ue.krebspub.pp.ua
  turbofillue.dordor8.pp.ua
  filei-cll0uds.ccrkazan.pp.ua
  myfiil1er.ruslis.pp.ua
  mmnog00ffi1ues.ruslis.pp.ua
  d0okffiil1ueis.ruslis.pp.ua
  fil1ues4.gigispa.pp.ua
  l0adr4.gigispa.pp.ua
  ffi1ueu44me.gigispa.pp.ua
  hhqq1f-fillues.gigispa.pp.ua
  bu4k-ffi1lues.gigispa.pp.ua
  1iaoud-fiiluel.gigispa.pp.ua
  dbfilue.novavoda.pp.ua
  liaoud-filue1.bscrimea.pp.ua
  alll-game44.nkalians.pp.ua
  1liao0udd-fiiluel.divlan.pp.ua
  filleei-cl10ouds.bank47.pp.ua
  all1-game4.kumkuduk.pp.ua
  ffilueu44me.agrogerc.pp.ua
  dd00kfi1ueis.golfmoda.pp.ua
  filuees44.golfmoda.pp.ua
  l0adr4.golfmoda.pp.ua
  fiilueu44nee.avtoleks.pp.ua
  hq1f-ffiilllues.astnic.pp.ua
  buu4k-filues.avtoleks.pp.ua
  llia0udd-fi1uel.avtoleks.pp.ua
  dbfii1ue.barubar.pp.ua
  d00c1oadd.avtoleks.pp.ua
  turbo0ffii1ue.avtoleks.pp.ua
  filei-cllouds.ulvezu.pp.ua
  myfiler.avtoleks.pp.ua
  mmnoogofi11ues.avtoleks.pp.ua
  ddokfillueis.avtoleks.pp.ua
  filluess4.avtoleks.pp.ua
  loaddrr44.avtoleks.pp.ua
  fii11ueu44me.astnic.pp.ua
  dbfii1ue.khb-lvm.pp.ua
  dooclo0ad.astnic.pp.ua
  tuurbofiil1uee.astnic.pp.ua
  ffi1ueu4fourme.crr837.pp.ua
  filueeu4fournme.swapidu.pp.ua
  mediahit.tv
  ggetffilntv.sv-bit.pp.ua
  annbdro0id1loaud.sait-hit.pp.ua
  dl10.softportalbcc.name
  fiilueu44nee.avtoleks.pp.ua
  ffi11ueu4fourmme.golfmoda.pp.ua
  fi11ueu4fournme.msgifts.pp.ua
  dl20.softportalbcc.name
  oldgaraje.ru
  dl68.freesoftvcc.name
  fiil1ueu44ne.alotamak.pp.ua
  allll-gaame4.can-dom.pp.ua
  fi1ueu44ne.karin-ka.pp.ua
  1liaoud-filluel.karin-ka.pp.ua
  lawservice.com.ua
  filleei-clouds.alotamak.pp.ua
   
 2. vasily_bagirov

  vasily_bagirov Administrator Staff Member Administrator

  Joined:
  Jul 1, 2014
  Messages:
  6,905
  Добавил.