[Решено] Фальшивые торрент-трекеры и файлообменники

Discussion in 'Жалобы на фишинг/malware/мошенничество' started by ajnao, Jan 31, 2015.

 1. ajnao

  ajnao Нарушитель

  Joined:
  Jan 22, 2012
  Messages:
  2,418
  dl37.softportalncc.name
  fil1ueu4fourmme.mind-pnz.pp.ua
  liao0ud-ffiluel.reptrade.pp.ua
  ggetffiii1lmtv.rixotel.pp.ua
  fiilueu44me.fakeoff.pp.ua
  fil1ueu44me.linzlend.pp.ua
  ffilueeu44mmee.fotowaso.pp.ua
  fi1uees44.fotowaso.pp.ua
  getfillmtw.fotowaso.pp.ua
  dl52.softportalbnn.name
  hqq1f-ffii1luees.voitoff.pp.ua
  d0clooad.voitoff.pp.ua
  tuurboofil1uee.voitoff.pp.ua
  fillei-cl1ouds.ms-decor.pp.ua
  myfiler.voitoff.pp.ua
  mnoogofilues.voitoff.pp.ua
  d00kkffillueeis.voitoff.pp.ua
  fillues4.voitoff.pp.ua
  11oadr4.voitoff.pp.ua
  fiilueu44mme.voitoff.pp.ua
  bu4k-fillues.voitoff.pp.ua
  lliaoud-filuel.voitoff.pp.ua
  dbfil1ue.voitoff.pp.ua
  fil1ueu4fourme.ms-decor.pp.ua
  turbofilue.ms-decor.pp.ua
  dokkfi1ueeis.ms-decor.pp.ua
  filuesfour.ms-decor.pp.ua
  l00adr4.ms-decor.pp.ua
  hq1f-ffiilluees.ms-decor.pp.ua
  buu4k-filuees.ms-decor.pp.ua
  liaoud-fiiluel.ms-decor.pp.ua
  dbfiilluee.ms-decor.pp.ua
  d0ocl1oaad.ms-decor.pp.ua
  turboofillue.deminrd.pp.ua
  filei-clouds.deminrd.pp.ua
  myfiler.ms-decor.pp.ua
  nnnn0og00filues.ms-decor.pp.ua
  liaa0ud-fiillueel.deminrd.pp.ua
  ddbfiluee.deminrd.pp.ua
  fi1ei-clloouds.bibigcom.pp.ua
  myfii1er.deminrd.pp.ua
  nnnog0ofilues.deminrd.pp.ua
  d0kffiil1ueis.deminrd.pp.ua
  filluesfour.deminrd.pp.ua
  loaddrfour.deminrd.pp.ua
  fillueu44nne.itsnw.pp.ua
  hhq1f-ffillues.itsnw.pp.ua
  1iaoud-filluel.itsnw.pp.ua
  dbbfilue.itsnw.pp.ua
  doc1l0oad.itsnw.pp.ua
  myfii11er.itsnw.pp.ua
  mnoogooffiilues.itsnw.pp.ua
  d0okffi1ueiss.itsnw.pp.ua
  bu4k-fi1ues.itsnw.pp.ua
  turbofiilue.itsnw.pp.ua
  bu4k-fi1ues.teledrom.pp.ua
  ddokfillueis.anzarles.pp.ua
  fil1ues44.zamki43.pp.ua
  looadr4.anzarles.pp.ua
  fillueu4fournme.zamki43.pp.ua
  hq1f-ffiilues.anzarles.pp.ua
  1iaoud-filueel.anzarles.pp.ua
  dbfiillue.anzarles.pp.ua
  d0occ1lo0ad.zamki43.pp.ua
  turboofiluee.anzarles.pp.ua
  fillei-clouuds.bagettm.pp.ua
  myffiiiileer.anzarles.pp.ua
  nnn0gofillues.anzarles.pp.ua
  1ia0ud-fi1uel.zamki43.pp.ua
  dbfi1ue.zamki43.pp.ua
  hq1f-fil1ues.cson-zal.pp.ua
  d0occl10ad.shance.pp.ua
  d00kfilueis.gdsokol.pp.ua
  fi1ueeu4fourne.gdsokol.pp.ua
  hhq1f-fillues.gdsokol.pp.ua
  bu4k-filuees.gdsokol.pp.ua
  dooc1oad.gdsokol.pp.ua
  ffi1ei-cll0uds.neoklad.pp.ua
  myffiiller.gdsokol.pp.ua
  nnnnoogoffi1ues.gdsokol.pp.ua
  fiilues44.gdsokol.pp.ua
  loaadrrfour.gdsokol.pp.ua
  ffi11ues4.astrocrm.pp.ua
  l1oadrfour.astrocrm.pp.ua
  l1iaoud-fil1uel.astrocrm.pp.ua
  docl1ooad.astrocrm.pp.ua
  d00kfi1ueis.astrocrm.pp.ua
  filueu4fourmne.astrocrm.pp.ua
  hq1f-fiilues.astrocrm.pp.ua
  bu4k-filues.astrocrm.pp.ua
  ddbbfillue.astrocrm.pp.ua
  turbooffilue.astrocrm.pp.ua
  ffil1ei-cl00uds.tradecap.pp.ua
  myfii11eer.astrocrm.pp.ua
  nnnogofiilues.astrocrm.pp.ua
  lloadr4.neoklad.pp.ua
  buu4kk-fiil1ues.neoklad.pp.ua
  dbfillue.neoklad.pp.ua
  d0ocllooad.neoklad.pp.ua
  dookfilueiss.neoklad.pp.ua
  filues44.neoklad.pp.ua
  ffi1ueu44mee.neoklad.pp.ua
  hq1f-fii1lues.neoklad.pp.ua
  11iao0ud-fii1ue1.neoklad.pp.ua
  turbboffilue.neoklad.pp.ua
  fi1ei-cl1ooudds.paramar.pp.ua
  myfillerr.neoklad.pp.ua
  mmnoogoofilues.neoklad.pp.ua
  filei-c1l00uds.ameraska.pp.ua
  ddokfil1ueis.tradecap.pp.ua
  hq1f-ffiil1ues.tradecap.pp.ua
  dl51.softportalnnn.name
  fiilueu44mmee.copymen.pp.ua
  dbbfii1ue.grayfx.pp.ua
  turbo0fiillue.grayfx.pp.ua
  dokfii1ueis.grayfx.pp.ua
  ffiluesfour.grayfx.pp.ua
  l1ooadrfour.grayfx.pp.ua
  filueu44nnee.grayfx.pp.ua
  hq1f-fiillues.grayfx.pp.ua
  bu4k-filues.grayfx.pp.ua
  lia00ud-ffilluel.albisha.pp.ua
  dbfillue.albisha.pp.ua
  d0c1looad.grayfx.pp.ua
  fil1ei-cll0udds.albisha.pp.ua
  myfiilleer.grayfx.pp.ua
  mn0og0ofiillues.grayfx.pp.ua
  filueu44nnee.grayfx.pp.ua
  fi1ei-cl00uuds.mag-box.pp.ua
  fillueu44nme.enoves.pp.ua
  dl70.softportalmcc.name
  batler.od.ua
  fi1lueu4fournme.iltis24.pp.ua
  do0kfiilueis.domsamui.pp.ua
  fiilueesfour.afbank24.pp.ua
  lo0adrfour.afbank24.pp.ua
  hhq1f-fiiilues.afbank24.pp.ua
  buu4k-filues.afbank24.pp.ua
  lliaoud-fiil1uel.domsamui.pp.ua
  ddocll0ad.afbank24.pp.ua
  tuurboofil1ue.vestito.pp.ua
  fillei-c1louds.iltis24.pp.ua
  nnnn0gofilues.afbank24.pp.ua
  ffiillei-cl100uds.salondea.pp.ua
  fi1ueu4fourmmee.domsamui.pp.ua
  dbfilue.domsamui.pp.ua
  fiillueu44ne.hot-game.pp.ua
  fillueu44me.alsaril.pp.ua
  fillueu44me.pertand.pp.ua
  ffii11ueu4fourmne.grina-da.pp.ua
  fii1lei-c1ouds.dr1ks.pp.ua
  dokfii1lueis.odnmu.pp.ua
  fi1uesfour.odnmu.pp.ua
  llooadr44.odnmu.pp.ua
  ffilueu44mee.odnmu.pp.ua
  hhqq1f-filues.odnmu.pp.ua
  bu4kk-ffiillues.odnmu.pp.ua
  liaoud-fil1uel.odnmu.pp.ua
  dbfi11ue.odnmu.pp.ua
  doc1oaad.odnmu.pp.ua
  turbofilue.odnmu.pp.ua
  filei-c11o0uds.hoos.pp.ua
  myfil1err.odnmu.pp.ua
  nnnoogoofil1ues.odnmu.pp.ua
  dookfilueis.mcmmos.pp.ua
  hhq1f-fiiilllues.mcmmos.pp.ua
  dbfilue.mcmmos.pp.ua
  hqq1f-filllues.dr1ks.pp.ua
  liaao0ud-filueel.mcmmos.pp.ua
  ddooclload.mcmmos.pp.ua
  tturbo0filue.mcmmos.pp.ua
  myfiiler.mcmmos.pp.ua
  nnnnogofilues.mcmmos.pp.ua
  fil1ues4.mcmmos.pp.ua
  looadrfour.mcmmos.pp.ua
  filueu4fourmne.mcmmos.pp.ua
  bu4k-filues.mcmmos.pp.ua
  ddbffilue.htc-mos.pp.ua
  dd00kffi1lueeis.lulu-ju.pp.ua
  dbfillue.admin666.pp.ua
  lliaaooudd-ffiluel.procit.pp.ua
  myfi1er.dr1ks.pp.ua
  filei-clloouds.prkkazan.pp.ua
  liaoud-fii1uel.kladez76.pp.ua
  mnogofilues.dr1ks.pp.ua
  filei-cllouds.voldi.pp.ua
  bu4k-filues.kladez76.pp.ua
  bu4k-fi1ues.rad-haz.pp.ua
  bu4k-fiilues.belvta.pp.ua
  fiilueu44nne.dr1ks.pp.ua
  liaoudd-fii1luel.dr1ks.pp.ua
  docloadd.dr1ks.pp.ua
  turb0ffii1lue.dr1ks.pp.ua
  reccipes-4me.odnmu.pp.ua
  filueu44me.demonway.pp.ua
  fil1ueu44nee.bodrorem.pp.ua
  dl03.loadingbcc.name
  fi1ueu44mme.garaja.pp.ua
  nnnnog0fillues.garaja.pp.ua
  dl96.softportalmcc.name
  fillueu4fourme.visumpro.pp.ua
  filueu44mme.viggame.pp.ua
  ffiillueeu44nme.holytrap.pp.ua
  fi1lueu44ne.csz01.pp.ua
  hq1f-ffiilues.whysmoke.pp.ua
  bu4k-fiil1ues.csz01.pp.ua
  lliaoudd-filuel.csz01.pp.ua
  dbbfi1ue.whysmoke.pp.ua
  turboofil1ue.csz01.pp.ua
  fi1lei-cc1ouds.mobisliv.pp.ua
  myfil1er.csz01.pp.ua
  mn00gofi1ues.csz01.pp.ua
  fiilluesfour.csz01.pp.ua
  dbffillue.mobisliv.pp.ua
  doocl0oad.whysmoke.pp.ua
  turrb00fil1ue.whysmoke.pp.ua
  dl100.softportalmcc.name
  fi1lueu44ne.csz01.pp.ua
  fi1ueu44mee.awermino.pp.ua
  filueu4fourme.bogame.pp.ua
  all1l-gamee4.bagina.pp.ua
  fii1ueu4fourmme.diawerke.pp.ua
  fillueeu4fourme.eloshop.pp.ua
  turboffi1ue.salonnn.pp.ua
  fiillei-cl1oouds.salonnn.pp.ua
  myfiiiilleer.salonnn.pp.ua
  mn00gofi1lues.salonnn.pp.ua
  d0okfilueis.salonnn.pp.ua
  fi1ueesfour.salonnn.pp.ua
  1oadr4.salonnn.pp.ua
  fi1lueu4fournne.salonnn.pp.ua
  hq1f-ffillues.ratnikrf.pp.ua
  bu4k-filues.ratnikrf.pp.ua
  1iaooudd-filuel.ratnikrf.pp.ua
  ddbfil1ue.ratnikrf.pp.ua
  d0clooad.ratnikrf.pp.ua
  ttuurbofillue.ratnikrf.pp.ua
  fillei-cclo0uds.ratnikrf.pp.ua
  nnn0goffiiluees.ratnikrf.pp.ua
  myyfiiler.ratnikrf.pp.ua
  1ooadrr4.nastika.pp.ua
  mno0gg0ffiilues.zavodkmv.pp.ua
  d00kfillueis.nastika.pp.ua
  filues4.nastika.pp.ua
  fiilueu44nme.nastika.pp.ua
  hq1f-fiil1ues.nastika.pp.ua
  bu4kk-fil1ues.nastika.pp.ua
  liaoud-fi1ue1.nastika.pp.ua
  dbffilue.nastika.pp.ua
  dd0cllooadd.nastika.pp.ua
  turbofil1ue.nastika.pp.ua
  fillei-cllouds.ubgr.pp.ua
  myfii1er.nastika.pp.ua
  nnnogoffiiluees.nastika.pp.ua
  bbu4k-fi1lues.ubgr.pp.ua
  llooader4.ubgr.pp.ua
  do0kfiillueis.ubgr.pp.ua
  filues44.ubgr.pp.ua
  fiilueu44mme.ubgr.pp.ua
  hhqq1f-fiiillluees.ubgr.pp.ua
  11ia0ud-ffilue1.ubgr.pp.ua
  dbbfilue.ubgr.pp.ua
  d00c11oad.ubgr.pp.ua
  turb0fiil1ue.ubgr.pp.ua
  myffiiller.ubgr.pp.ua
  mnoog0filues.ubgr.pp.ua
  bu4k-filues.geyneman.pp.ua
  docload.geyneman.pp.ua
  fiilei-cll0uds.bagina.pp.ua
  do0kfiillueis.geyneman.pp.ua
  fil1ues4.geyneman.pp.ua
  l1ooaddr4.geyneman.pp.ua
  fiil1ueu4fourmmee.geyneman.pp.ua
  hhq1f-ffiilues.geyneman.pp.ua
  lia0ud-filue1.geyneman.pp.ua
  dbfillue.geyneman.pp.ua
  turboofilue.geyneman.pp.ua
  filei-cl1ooudds.geyneman.pp.ua
  myfiileer.geyneman.pp.ua
  nnnnogoofi1ues.geyneman.pp.ua
  dokffilueiss.zavodkmv.pp.ua
  hq1f-fiiillues.salonnn.pp.ua
  bu4k-fi1luees.salonnn.pp.ua
  l1iaooud-fiil1uel.salonnn.pp.ua
  dbffiillue.salonnn.pp.ua
  docloadd.salonnn.pp.ua
  all11-game4.dtmstore.pp.ua
  turbofilue.belnasos.pp.ua
  fillei-ccllo0uds.masrf.pp.ua
  mmyffiiiiler.belnasos.pp.ua
  nnnn0gofiluees.belnasos.pp.ua
  fi1uess4.ozeto.pp.ua
  hhq1f-fiilllues.ozeto.pp.ua
  1iaoud-filuel.ozeto.pp.ua
  fil1ei-cl1ouds.fdngurh.pp.ua
  mnogofilues.ozeto.pp.ua
  nnnogooffi1ues.shop-51.pp.ua
  d0okfilueis.ozeto.pp.ua
  ffi1lues44.masrf.pp.ua
  loadrfour.ozeto.pp.ua
  a1l-game4.neva-st.pp.ua
  fiilueu44nee.pin-pon.pp.ua
  dokffillueis.telegran.pp.ua
  l1ooaderfour.omarafon.pp.ua
  filues4.telegran.pp.ua
  fii11ueu44me.telegran.pp.ua
  hqq1f-fiilues.omarafon.pp.ua
  liao0udd-fiilueel.omarafon.pp.ua
  fiilluessfour.omarafon.pp.ua
  looaaddr4.seobash.pp.ua
  fii1ueu4fourmee.omarafon.pp.ua
  hhq1f-fii1ues.seobash.pp.ua
  bu4kk-fil1ues.omarafon.pp.ua
  dbbfil1ue.omarafon.pp.ua
  doocllo0ad.omarafon.pp.ua
  turb0ofillue.omarafon.pp.ua
  fiilei-cclloouds.omarafon.pp.ua
  myfi1er.omarafon.pp.ua
  nnnoogoofi1lues.omarafon.pp.ua
  nnn0og0o-fii1ues.omarafon.pp.ua
   
 2. vasily_bagirov

  vasily_bagirov Administrator Staff Member Administrator

  Joined:
  Jul 1, 2014
  Messages:
  6,905
  Добавил.