[Решено] Фальшивые торрент-трекеры и файл (продолжение 1)

Discussion in 'Жалобы на фишинг/malware/мошенничество' started by ajnao, Dec 2, 2014.

 1. ajnao

  ajnao Нарушитель

  Joined:
  Jan 22, 2012
  Messages:
  2,418
  10oadrfour.neobion.pp.ua
  11iaooudd-filue1.vtkdzr.pp.ua
  11o0ad99dzz.ikolet.pp.ua
  11oadr4.tacspec.pp.ua
  1ia00ud-ffiluel.bankivru.pp.ua
  1ia0ud-filluel.farmgo.pp.ua
  1iaaoudd-fil1uel.kinogoo.pp.ua
  1iao0udd-fi11ue1.heppihop.pp.ua
  1iaooud-ffii1luel.1000jap.pp.ua
  1iaooud-filue1.7leaders.pp.ua
  1iaoudd-fii1ue1.neklesa.pp.ua
  1l0ader44.azoneit.pp.ua
  1l0adrrfour.zapjohn.pp.ua
  1l0oaader4.cg-club.pp.ua
  1lia0oud-ffi1luel.amliata.pp.ua
  1loaadr4.borker.pp.ua
  1loaadrfour.marhad.pp.ua
  1oaddrfour.mikron-v.pp.ua
  1oadr4.ani-beni.pp.ua
  1oadrr44.serpkey.pp.ua
  1ooadrr4.medeia.pp.ua
  99ettfii1lnmttw.vtkdzr.pp.ua
  9eetfilmtw.vivatpro.pp.ua
  9etfi1mtvv.marhad.pp.ua
  9etfiilntv.ani-beni.pp.ua
  9etfil1ntv.neklesa.pp.ua
  9ettfilmtw.binclock.pp.ua
  9getfi1mtv.ikolet.pp.ua
  9getfiii1ntw.f1point.pp.ua
  bbu4k-ffillues.zorgame.pp.ua
  bbu4k-fi1lues.candylab.pp.ua
  bbu4k-fi1lues.mikron-v.pp.ua
  bbuu4k-fiilluees.levtsov.pp.ua
  bu4k-ffi1lues.ani-beni.pp.ua
  bu4k-ffi1ues.1000jap.pp.ua
  bu4k-ffillues.inarymag.pp.ua
  bu4k-ffilues.marhad.pp.ua
  bu4k-fi11ues.neobion.pp.ua
  bu4k-fi1lues.qoitol.pp.ua
  bu4k-fi1uees.bankivru.pp.ua
  bu4k-fi1uees.pchateme.pp.ua
  bu4k-fii1lues.f1point.pp.ua
  bu4k-fiillues.heppihop.pp.ua
  bu4k-fiilues.goods71.pp.ua
  bu4k-fil1ues.cg-club.pp.ua
  bu4k-fil1ues.serpkey.pp.ua
  bu4k-fillues.aas-best.pp.ua
  bu4k-fillues.amliata.pp.ua
  bu4k-fillues.web-mint.pp.ua
  bu4k-filuees.medeia.pp.ua
  bu4k-filues.farmgo.pp.ua
  bu4k-filues.ikolet.pp.ua
  bu4k-filues.lvdvideo.pp.ua
  bu4k-filues.pp-blok.pp.ua
  bu4kk-fi1uees.neklesa.pp.ua
  bu4kk-fil1ues.7leaders.pp.ua
  bu4kk-fillues.vtkdzr.pp.ua
  ffi11ues4.aeroface.pp.ua
  ffi1ei-c1ouds.vivatpro.pp.ua
  ffi1ueu44mme.ikolet.pp.ua
  ffii1ues44.f1point.pp.ua
  ffii1ues44.pp-blok.pp.ua
  ffiiluees4.funyasha.pp.ua
  ffil1ues4.vtkdzr.pp.ua
  ffileei-cc110uds.heppihop.pp.ua
  ffilei-cl0uds.f1point.pp.ua
  ffillei-cl1ouds.farmgo.pp.ua
  ffillei-cloouds.7leaders.pp.ua
  ffillueeu44nme.azoneit.pp.ua
  ffillueeu4fournme.medeia.pp.ua
  ffillues4.azoneit.pp.ua
  ffillues44.serpkey.pp.ua
  ffilueeu4fourne.pchateme.pp.ua
  ffilues44.farmgo.pp.ua
  ffiluessfour.medeia.pp.ua
  fi11eei-cllouds.marhad.pp.ua
  fi11ei-cl1ouds.serpkey.pp.ua
  fi11ueu4fournne.qoitol.pp.ua
  fi1ei-clloouds.lvdvideo.pp.ua
  fi1ei-clouds.ikolet.pp.ua
  fi1leei-c10uds.goods71.pp.ua
  fi1lei-cl1oouds.candylab.pp.ua
  fi1lei-cloouds.mikron-v.pp.ua
  fi1lei-clouuds.zorgame.pp.ua
  fi1lueeu44ne.cg-club.pp.ua
  fi1lues4.heppihop.pp.ua
  fi1lues4.mikron-v.pp.ua
  buu4k-ffi1ues.gtd-110m.pp.ua
  buu4k-ffil1ues.aeroface.pp.ua
  fi1lueu4fournmee.gtd-110m.pp.ua
  fi1lueu4fournne.funyasha.pp.ua
  fi1ueu44me.goods71.pp.ua
  fi1ueu44mne.vivatpro.pp.ua
  fi1ueu4fourmne.aas-best.pp.ua
  fi1ueu4fournne.farmgo.pp.ua
  fii1lei-cl1ouds.amliata.pp.ua
  fii1lues4.gtd-110m.pp.ua
  fii1lueu44mme.levtsov.pp.ua
  fii1ues4.pchateme.pp.ua
  fii1ues4.tacspec.pp.ua
  filueu4fournme.borker.pp.ua
  g9etffiii1mmtwv.tacspec.pp.ua
  g9etfi1mtv.bankivru.pp.ua
  g9etfi1ntwv.azoneit.pp.ua
  g9etfil1mttw.serpkey.pp.ua
  g9etfil1ntwv.farmgo.pp.ua
  g9etfillmtv.7leaders.pp.ua
  g9etfilnttv.borker.pp.ua
  getffi11mtw.zorgame.pp.ua
  getffii1lmtv.mikron-v.pp.ua
  getffiillntv.kinogoo.pp.ua
  getffil1nttwv.goods71.pp.ua
  getfi1lmtv.neobion.pp.ua
  getfii1mtv.1000jap.pp.ua
  getfiii1mttv.heppihop.pp.ua
  getfiilmtw.cg-club.pp.ua
  getfiilnmtw.pp-blok.pp.ua
  hq1f-fii1uees.gtd-110m.pp.ua
  hq1f-fiii1lues.brpteam.pp.ua
  hq1f-fiiilluees.neklesa.pp.ua
  hq1f-fiiillues.heppihop.pp.ua
  hq1f-fiil1ues.goods71.pp.ua
  hq1f-fiil1ues.ikolet.pp.ua
  hq1f-fiil1ues.inarymag.pp.ua
  hq1f-fiillues.cg-club.pp.ua
  hq1f-fiilues.marhad.pp.ua
  hq1f-fiilues.medeia.pp.ua
  hq1f-fil1ues.bankivru.pp.ua
  hq1f-fil1ues.funyasha.pp.ua
  hq1f-filllues.1000jap.pp.ua
  hq1f-fillues.binclock.pp.ua
  hq1f-fillues.levtsov.pp.ua
  hq1f-filues.candylab.pp.ua
  hq1f-filues.neobion.pp.ua
  hq1f-filues.qoitol.pp.ua
  hqq1f-ffilues.farmgo.pp.ua
  hqq1f-fiiilues.f1point.pp.ua
  hqq1f-fillues.borker.pp.ua
  hqq1f-fillues.kinogoo.pp.ua
  l0ad99dz.kinogoo.pp.ua
  l0adrr4.lvdvideo.pp.ua
  l0oadr4.amliata.pp.ua
  l0oadrr4.zorgame.pp.ua
  l10ader44.goods71.pp.ua
  l10adr4.pchateme.pp.ua
  l10oadr4.1000jap.pp.ua
  l1iaao0ud-ffilluel.ani-beni.pp.ua
  l1iaaooud-fiiluel.vivatpro.pp.ua
  l1iaaooud-filuel.otelalis.pp.ua
  l1iao0ud-filuel.neobion.pp.ua
  l1iaoud-filluel.aeroface.pp.ua
  l1iaoud-filue1.levtsov.pp.ua
  l1iaoud-filuel.ikolet.pp.ua
  l1o0adr4.kinogoo.pp.ua
  l1oaderr44.farmgo.pp.ua
  l1ooadrfour.inarymag.pp.ua
  lia0ud-filluel.aas-best.pp.ua
  lia0ud-filue1.pp-blok.pp.ua
  lia0ud-filuel.inarymag.pp.ua
  liaa0oud-fiiluel.serpkey.pp.ua
  liaaoud-ffilue1.funyasha.pp.ua
  liaaoud-filluel.mikron-v.pp.ua
  liao0ud-fiiluel.cg-club.pp.ua
  liaooud-ffi1uel.marhad.pp.ua
  liaoud-ffiilueel.binclock.pp.ua
  liaoud-ffil1uel.tacspec.pp.ua
  liaoud-fii1ue1.zorgame.pp.ua
  liaoud-fiil1uel.gtd-110m.pp.ua
  liaoud-fillue1.qoitol.pp.ua
  ll0adrrfour4.f1point.pp.ua
  ll0oadrfour.binclock.pp.ua
  ll0oadrfour.gtd-110m.pp.ua
  llia0oud-fil1ue1.goods71.pp.ua
  llia0ud-filluel.web-mint.pp.ua
  lliaaooud-fiilluel.medeia.pp.ua
  lliaaooud-fiiluel.azoneit.pp.ua
  lliaaoud-ffil1uel.f1point.pp.ua
  lliaooud-fi1uel.borker.pp.ua
  lliaoud-fi1luel.candylab.pp.ua
  lliaoud-fil1uel.lvdvideo.pp.ua
  llo0ad9dz.aas-best.pp.ua
  llo0adggddz.borker.pp.ua
  lloaader4.pp-blok.pp.ua
  lloadr4.aeroface.pp.ua
  lloadrfour.ikolet.pp.ua
  lloadrfour.otelalis.pp.ua
  llooadrfour.7leaders.pp.ua
  llooadrrfour4.brpteam.pp.ua
  lo0adr4.qoitol.pp.ua
  lo0adrfour.candylab.pp.ua
  loaaderfour4.heppihop.pp.ua
  loader4.funyasha.pp.ua
  loaderfour.aas-best.pp.ua
  loadr4.levtsov.pp.ua
  loadr4.neklesa.pp.ua
  loadr4.vivatpro.pp.ua
  loadr4.vtkdzr.pp.ua
  mmno0goofillues.1000jap.pp.ua
  mmnoogofi1lues.7leaders.pp.ua
  mmyfiiii1lerr.goods71.pp.ua
  mmyfiil1er.farmgo.pp.ua
  mmyfiiler.bankivru.pp.ua
  mmyfiiler.inarymag.pp.ua
  mmyfiler.mikron-v.pp.ua
  mmyfilleer.otelalis.pp.ua
  mn0g00filues.vtkdzr.pp.ua
  mn0gofi1ues.mikron-v.pp.ua
  mnn0gofii1uees.f1point.pp.ua
  mnnog0fii1ues.levtsov.pp.ua
  mnnogooffilues.tacspec.pp.ua
  mnnogoofilues.zapjohn.pp.ua
  mnnoog0fi1lues.neobion.pp.ua
  mnnoogooffil1ues.vivatpro.pp.ua
  mnogo0ffiilues.candylab.pp.ua
  mnogoffillues.inarymag.pp.ua
  mnogoffilues.aeroface.pp.ua
  mnogooffi1ues.marhad.pp.ua
  mnoog0ofi1ues.medeia.pp.ua
  mnoog0ofi1ues.pchateme.pp.ua
  mnoog0ofilues.aas-best.pp.ua
  mnoog0ofilues.otelalis.pp.ua
  mnoogofilues.gtd-110m.pp.ua
  myffi1eerr.borker.pp.ua
  myffiiiilleer.neobion.pp.ua
  myffilerr.candylab.pp.ua
  myffiller.kinogoo.pp.ua
  myfi11er.aeroface.pp.ua
  myfi1eer.lvdvideo.pp.ua
  myfii1er.binclock.pp.ua
  myfii1er.pchateme.pp.ua
  myfii1ler.heppihop.pp.ua
  myfiiii11er.gtd-110m.pp.ua
  myfiiii1er.pp-blok.pp.ua
  myfiiii1ler.vtkdzr.pp.ua
  myfiiiiller.neklesa.pp.ua
  myfiiler.1000jap.pp.ua
  myfiiler.marhad.pp.ua
  myfiiler.qoitol.pp.ua
  myfiiler.serpkey.pp.ua
  myfiiler.tacspec.pp.ua
  myfiillerr.amliata.pp.ua
  myfiler.7leaders.pp.ua
  myfiler.ikolet.pp.ua
  myfiler.levtsov.pp.ua
  myfiler.medeia.pp.ua
  myfiler.web-mint.pp.ua
  myfillerr.vivatpro.pp.ua
  myyfi1er.funyasha.pp.ua
  myyfii11eer.ani-beni.pp.ua
  myyfii11err.f1point.pp.ua
  myyfiilleer.zorgame.pp.ua
  myyfiiller.aas-best.pp.ua
  myyfiler.azoneit.pp.ua
  myyfiller.cg-club.pp.ua
  nnn0g0filues.ani-beni.pp.ua
  nnn0gofilues.web-mint.pp.ua
  nnnn0go0ffiilues.cg-club.pp.ua
  nnnnogooffil1ues.farmgo.pp.ua
  nnnnogoofilues.amliata.pp.ua
  nnnnoogofi1ues.binclock.pp.ua
  nnno0ggofiillues.funyasha.pp.ua
  nnnoggooffil1uees.lvdvideo.pp.ua
  nnnogofi11ues.pp-blok.pp.ua
  nnnogofi1ues.serpkey.pp.ua
  nnnogofi1ues.zorgame.pp.ua
  nnnogofiil1ues.qoitol.pp.ua
  nnnogofilues.goods71.pp.ua
  nnnogooffi1lues.heppihop.pp.ua
  nnnogoofil1ues.neklesa.pp.ua
  nnnogoofilues.bankivru.pp.ua
  nnnoog0ofilues.kinogoo.pp.ua
  nnnooggoofilues.borker.pp.ua
  nnnoogofiilues.ikolet.pp.ua
  nnnoogoofiillues.azoneit.pp.ua
  tturbofii1ue.neobion.pp.ua
  turb00ffilue.kinogoo.pp.ua
  turb0fii1ue.serpkey.pp.ua
  turb0fii1uee.ani-beni.pp.ua
  turb0fiilue.tacspec.pp.ua
  turb0fil1uee.lvdvideo.pp.ua
  turb0fillue.bankivru.pp.ua
  turbboffiil1ue.binclock.pp.ua
  turbboofilue.borker.pp.ua
  turbo0ffi1ue.otelalis.pp.ua
  turbo0fiillue.azoneit.pp.ua
  turbo0fiilue.heppihop.pp.ua
  turboffiilue.cg-club.pp.ua
  turboffilue.funyasha.pp.ua
  turbofi11ue.candylab.pp.ua
  turbofii11ue.1000jap.pp.ua
  turbofii1lue.pp-blok.pp.ua
  turbofilue.vtkdzr.pp.ua
  turboofi1ue.amliata.pp.ua
  turboofi1uee.7leaders.pp.ua
  turboofii1ue.gtd-110m.pp.ua
  turboofii1ue.marhad.pp.ua
  turboofiillue.aas-best.pp.ua
  turboofil1ue.aeroface.pp.ua
  turboofil1ue.f1point.pp.ua
  turboofilue.zorgame.pp.ua
  turboofiluee.medeia.pp.ua
  turrbofillue.goods71.pp.ua
  turrbofilue.levtsov.pp.ua
  turrboofiil1ue.ikolet.pp.ua
  turrboofiilue.inarymag.pp.ua
  tuurb00fi11ue.neklesa.pp.ua
  tuurbofil1ue.qoitol.pp.ua
  10oad9ddz.globalad.pp.ua
  10oadr4.av-biju.pp.ua
  10oadr4.barrest.pp.ua
  1100aderfour.rjstbank.pp.ua
  11iaooud-fiilluel.kudalov.pp.ua
  11iaoud-fi1uel.klen-nn.pp.ua
  11oadr44.moloduha.pp.ua
  11ooad9dz.kudalov.pp.ua
  1ia0oud-ffiluel.av-biju.pp.ua
  1ia0oud-filue1.stoyakov.pp.ua
  1ia0ud-fiilue1.kwt-ufa.pp.ua
  1iaao0udd-filuel.pole60.pp.ua
  1iaooud-fiil1uel.efistm.pp.ua
  1iaoudd-fii1ue1.ivlevo.pp.ua
  1iaoudd-fil1uel.globalad.pp.ua
  1lia00ud-filuel.vash-y.pp.ua
  1lia0oud-filuel.aresclub.pp.ua
  1lia0ud-fiil1ueel.milkreal.pp.ua
  1liaooud-fiil1uel.rjstbank.pp.ua
  1liaooud-filuel.buhnem.pp.ua
  1lo0adrfour.stoyakov.pp.ua
  1loadr4.okcholod.pp.ua
  1loadrfour.zoom-ds.pp.ua
  1o0aaddrr4.guir2ca.pp.ua
  1oaadr4.shogame.pp.ua
  1oadr4.ivlevo.pp.ua
  1oadr4.kudalov.pp.ua
  1oadr4.moimeh.pp.ua
  1oadrfour4.pugovka8.pp.ua
  1ooadr4.earnsale.pp.ua
  1ooadr4.oil-book.pp.ua
  1ooadr44.klen-nn.pp.ua
  99etfillmtw.vektorvp.pp.ua
  9eettfii11mtv.pugovka8.pp.ua
  9etffiil1mtv.rjstbank.pp.ua
  9etffiillmtv.buhnem.pp.ua
  9etfii1ntv.7786049.pp.ua
  9etfiillmtv.abumyi.pp.ua
  9etfillnmtw.kwt-ufa.pp.ua
  9etfillntv.shogame.pp.ua
  9etfilmtw.laqmir.pp.ua
  9etfilntvv.oil-book.pp.ua
  9ettfi1mtw.pinker.pp.ua
   
 2. George

  George Member

  Joined:
  Apr 22, 2014
  Messages:
  357
  Добавил, спасибо.