[Решено] Фальшивые торрент-трекеры и файл (часть 2)

Discussion in 'Жалобы на фишинг/malware/мошенничество' started by ajnao, Dec 3, 2014.

 1. ajnao

  ajnao Нарушитель

  Joined:
  Jan 22, 2012
  Messages:
  2,418
  1oaadrfour.sheripix.pp.ua
  1oaderfour.medeum.pp.ua
  1oadgdz.mitogo.pp.ua
  11iaoud-fiiluel.lirsen.pp.ua
  1ia0udd-filuel.temphous.pp.ua
  1iaaoud-filluel.ripon-ec.pp.ua
  1iao0ud-fil1ue1.medeum.pp.ua
  1iaooud-ffii1uel.balltika.pp.ua
  1iaoud-fi11uel.tesnovik.pp.ua
  1iaoud-fil1uel.infolift.pp.ua
  1iaoudd-filue1.mitogo.pp.ua
  1l0adrfour.ripon-ec.pp.ua
  1liaooud-ffi1ueel.alleop.pp.ua
  100adr4.dietoman.pp.ua
  10ader4.kyznecov.pp.ua
  l1o0adrr4.mitogo.pp.ua
  tturbboofiluee.n0w0sti.pp.ua
  tturbo0fi1luee.notafact.pp.ua
  tturbofilue.stowell.pp.ua
  tturboofil1ue.aryans.pp.ua
  tturrboofiilue.bus152.pp.ua
  turb0ffi1ue.rmes-71.pp.ua
  turb0fillue.techvzr.pp.ua
  turb0filue.buh-rus.pp.ua
  turb0ofillue.axsell.pp.ua
  turbb00fi1ue.in-quest.pp.ua
  turbo0fi11ue.iblcons.pp.ua
  turbo0fi1ue.laqcity.pp.ua
  turbo0fii1ue.babeauty.pp.ua
  turbo0fil1ue.sofiysk.pp.ua
  turboffil1ue.bdogame.pp.ua
  turboffillue.su57krsk.pp.ua
  turboffilue.botjob.pp.ua
  turbofiillue.base-ppt.pp.ua
  turbofiilue.rvvpku.pp.ua
  turbofiilue.santany.pp.ua
  turbofillue.abcjob.pp.ua
  turbofillue.orourkes.pp.ua
  turbofillue.ysne37.pp.ua
  turbofilue.alfsoft.pp.ua
  turbofilue.cspirate.pp.ua
  turbofilue.eva777.pp.ua
  turbofilue.gold-oz.pp.ua
  turbofiluee.menzhus.pp.ua
  turboofii1ue.omskopt.pp.ua
  turboofiillue.s-vitaur.pp.ua
  turboofiiluee.richtoy.pp.ua
  turboofillue.3656565.pp.ua
  turboofillue.eskcard.pp.ua
  turboofillue.gabident.pp.ua
  turboofillue.shecspi.pp.ua
  turboofilue.ellita.pp.ua
  turboofilue.roollee.pp.ua
  turboofilue.yota23.pp.ua
  turboofiluee.runcam.pp.ua
  turrb0ffilue.bbisnes.pp.ua
  turrboffilluee.gkz124.pp.ua
  turrbofillue.gaters.pp.ua
  turrbofillue.soyuz-sl.pp.ua
  turrboofil1ue.vkvante.pp.ua
  tuurb0filue.serovnow.pp.ua
  tuurbb0ofil1ue.clubam.pp.ua
  tuurbbo0fil1ue.1nadzor.pp.ua
  tuurbooffilue.baltzer.pp.ua
  tuurrb00fillue.dagboy.pp.ua
  nnn00gofilues.sofiablg.pp.ua
  nnn0ggofi1lues.buh-rus.pp.ua
  nnnn0goffilues.santany.pp.ua
  nnnn0gofiil1ues.base-ppt.pp.ua
  nnnnnoogofi1ues.iblcons.pp.ua
  nnnnog00ffi1uees.techvzr.pp.ua
  nnnnog0ofillues.omskopt.pp.ua
  nnnnogoofii1lues.orourkes.pp.ua
  nnnnogoofii1ues.funshot.pp.ua
  nnnnoogo0fi1ues.baltzer.pp.ua
  nnnnoogo0fiillues.babeauty.pp.ua
  nnno0goofii11ues.aryans.pp.ua
  nnnog0ffilues.bdogame.pp.ua
  nnnogofiluees.roollee.pp.ua
  myyffii1err.laqcity.pp.ua
  myyffiler.clubam.pp.ua
  myyffiller.runcam.pp.ua
  myyfi1err.axsell.pp.ua
  myyfi1ler.richtoy.pp.ua
  myyfiler.gaters.pp.ua
  myyfiler.santany.pp.ua
  nnnoogofilues.bbisnes.pp.ua
  nnnoogoofi1lues.vkvante.pp.ua
  nnnoogoofillues.3656565.pp.ua
  nnnoogoofillues.sofiysk.pp.ua
  myffii1er.gkz124.pp.ua
  myffiiiil1eer.vkvante.pp.ua
  myffil1er.yota23.pp.ua
  myffiler.bdogame.pp.ua
  myffiler.ysne37.pp.ua
  myfi11er.rvvpku.pp.ua
  myfi1er.babeauty.pp.ua
  myfi1er.bbisnes.pp.ua
  myfi1er.bcparts.pp.ua
  myfi1er.ellita.pp.ua
  myfi1er.n0w0sti.pp.ua
  myfi1er.notafact.pp.ua
  myfii1eer.gabident.pp.ua
  myfii1er.roollee.pp.ua
  myfii1er.techvzr.pp.ua
  myfiiiiler.menzhus.pp.ua
  myfiiiiler.shecspi.pp.ua
  myfiiiiller.3656565.pp.ua
  myfiiiiller.base-ppt.pp.ua
  myfiiler.eskcard.pp.ua
  myfiiller.botjob.pp.ua
  myfil1er.in-quest.pp.ua
  myfil1err.aryans.pp.ua
  myfiler.alfsoft.pp.ua
  myfiler.dagboy.pp.ua
  myfiler.sofiysk.pp.ua
  myfiler.soyuz-sl.pp.ua
  myfiler.su57krsk.pp.ua
  myfiller.1nadzor.pp.ua
  myfiller.abcjob.pp.ua
  myfiller.buh-rus.pp.ua
  myfiller.bus152.pp.ua
  myfiller.cspirate.pp.ua
  myfiller.eva777.pp.ua
  myfiller.gold-oz.pp.ua
  myfiller.orourkes.pp.ua
  myfiller.sofiablg.pp.ua
  myfillerr.s-vitaur.pp.ua
  mnno0g0fi1lues.cspirate.pp.ua
  mnnog00filues.ellita.pp.ua
  mnnogoofi1lues.eskcard.pp.ua
  mnnogoofiilues.dagboy.pp.ua
  mnog0filues.n0w0sti.pp.ua
  mnog0ofil1ues.alfsoft.pp.ua
  mnogo0fi1ues.serovnow.pp.ua
  mnogofi1lues.axsell.pp.ua
  mnogoofi11ues.bcparts.pp.ua
  mnogoofillues.bus152.pp.ua
  mnogoofilues.richtoy.pp.ua
  mnoogo0filues.gkz124.pp.ua
  mnoogoffillues.laqcity.pp.ua
  mnoogofilues.gaters.pp.ua
  mmn0goofilues.notafact.pp.ua
  mmnnoogo0filues.su57krsk.pp.ua
  mmnogg0filues.rvvpku.pp.ua
  mmnogo0fi1lues.gabident.pp.ua
  mmnogoffillues.rmes-71.pp.ua
  mmnogofi1ues.1nadzor.pp.ua
  mmnogofillues.ysne37.pp.ua
  mmnogooffi11ues.abcjob.pp.ua
  mmnogooffilues.shecspi.pp.ua
  mmnooggofil1ues.yota23.pp.ua
  mmnoogooffilues.stowell.pp.ua
  mmyfi1ler.serovnow.pp.ua
  mmyfiil1er.funshot.pp.ua
  mmyfiiler.iblcons.pp.ua
  mmyfiillerr.stowell.pp.ua
  mmyfiler.baltzer.pp.ua
  mmyfiler.omskopt.pp.ua
  mmyyfiller.rmes-71.pp.ua
  mn0g0fi1ues.in-quest.pp.ua
  llia0oudd-fi1uel.3656565.pp.ua
  llia0ud-filluel.n0w0sti.pp.ua
  llia0ud-filluel.sofiablg.pp.ua
  llia0ud-filuee1.stowell.pp.ua
  lliaao0ud-filue1.santany.pp.ua
  lliaooud-ffi1uel.rvvpku.pp.ua
  lliaooud-fil1uel.vkvante.pp.ua
  lliaooud-filluel.eskcard.pp.ua
  lliaoud-ffi11uel.richtoy.pp.ua
  lliaoud-fi1uel.abcjob.pp.ua
  lliaoud-fil1uel.1nadzor.pp.ua
  lliaoud-fil1uel.bdogame.pp.ua
  lliaoud-filue1.in-quest.pp.ua
  lliaoudd-fii11uel.orourkes.pp.ua
  mn0g0ofilues.botjob.pp.ua
  mn0gofiillues.runcam.pp.ua
  mn0gofiluees.s-vitaur.pp.ua
  mn0ogofiillues.eva777.pp.ua
  liao0ud-ffiil1ue1.buh-rus.pp.ua
  liao0ud-fil1ue1.techvzr.pp.ua
  liao0ud-filuel.babeauty.pp.ua
  liao0ud-filuel.base-ppt.pp.ua
  liaooud-ffillue1.su57krsk.pp.ua
  liaooud-fii1uel.axsell.pp.ua
  liaooud-filuel.shecspi.pp.ua
  liaooud-filuel.yota23.pp.ua
  liaoud-ffii1ue1.eva777.pp.ua
  liaoud-fi1luel.bbisnes.pp.ua
  liaoud-fil1ueel.roollee.pp.ua
  liaoudd-filueel.botjob.pp.ua
  liaoudd-filuel.rmes-71.pp.ua
  ll00adr4.bcparts.pp.ua
  ll0addr44.techvzr.pp.ua
  llo0adr44.bbisnes.pp.ua
  l1iaooud-filuel.cspirate.pp.ua
  l1iaoud-ffi1uel.ellita.pp.ua
  l1iaoud-ffiilluel.serovnow.pp.ua
  l1oad9gdzz.ellita.pp.ua
  l1oadrfour.1nadzor.pp.ua
  l1ooadder4.rvvpku.pp.ua
  l1ooadrfour.shecspi.pp.ua
  lia0oud-ffiluel.notafact.pp.ua
  liaa0oud-fiiluel.runcam.pp.ua
  liaaooud-ffi1ue1.iblcons.pp.ua
  l0adr4.roollee.pp.ua
  l0adrfour4.axsell.pp.ua
  l0adrr4.gabident.pp.ua
  l100aadr44.bus152.pp.ua
  l10addr44.notafact.pp.ua
  l10adr4.laqcity.pp.ua
  ggetfil1nmtw.baltzer.pp.ua
  ggetfil1nntw.eva777.pp.ua
  ggetfilntw.techvzr.pp.ua
  ggettfiii1lnttwv.buh-rus.pp.ua
  hhq1f-fi1lues.runcam.pp.ua
  hhq1f-fii11ues.dagboy.pp.ua
  hhq1f-fiil1ues.eskcard.pp.ua
  hhq1f-fiilluees.n0w0sti.pp.ua
  hhqq1f-fi1llues.sofiablg.pp.ua
  hhqq1f-fiiilues.serovnow.pp.ua
  hhqq1f-fiilues.laqcity.pp.ua
  hhqq1f-fil1ues.rmes-71.pp.ua
  hq1f-ffii11ues.iblcons.pp.ua
  hq1f-ffii1uees.aryans.pp.ua
  hq1f-ffii1ues.eva777.pp.ua
  hq1f-ffiillluees.richtoy.pp.ua
  hq1f-ffil1ues.bdogame.pp.ua
  hq1f-ffilllues.botjob.pp.ua
  hq1f-fi11ues.notafact.pp.ua
  hq1f-fi1lluees.santany.pp.ua
  hq1f-fi1ues.1nadzor.pp.ua
  hq1f-fi1ues.bus152.pp.ua
  hq1f-fii1llues.baltzer.pp.ua
  hq1f-fii1ues.ellita.pp.ua
  hq1f-fiiilues.babeauty.pp.ua
  hq1f-fiiilues.stowell.pp.ua
  hq1f-fiiilues.ysne37.pp.ua
  hq1f-fiil1uees.gabident.pp.ua
  hq1f-fiil1ues.axsell.pp.ua
  hq1f-fiil1ues.rvvpku.pp.ua
  hq1f-fiilllues.in-quest.pp.ua
  hq1f-fiillues.base-ppt.pp.ua
  hq1f-fiillues.orourkes.pp.ua
  hq1f-fiilues.roollee.pp.ua
  hq1f-fiilues.techvzr.pp.ua
  hq1f-fil1ues.3656565.pp.ua
  hq1f-fil1ues.s-vitaur.pp.ua
  hq1f-filllues.shecspi.pp.ua
  hq1f-fillues.abcjob.pp.ua
  hq1f-filues.vkvante.pp.ua
  hqq1f-fi1uees.su57krsk.pp.ua
  hqq1f-fiii1luees.yota23.pp.ua
  hqq1f-fiiilllues.buh-rus.pp.ua
  hqq1f-fillues.bbisnes.pp.ua
  hqq1f-filues.bcparts.pp.ua
  hqq1f-filues.cspirate.pp.ua
  hqq1f-filues.gkz124.pp.ua
  hqq1f-filues.omskopt.pp.ua
  filueu44mne.serovnow.pp.ua
  filueu44ne.bus152.pp.ua
  filueu44ne.rvvpku.pp.ua
  filueu44nme.baltzer.pp.ua
  filueu44nme.ellita.pp.ua
  filueu44nme.n0w0sti.pp.ua
  filueu44nmee.shecspi.pp.ua
  filueu4fourmme.axsell.pp.ua
  filueu4fournme.bdogame.pp.ua
  g9eetfi1ntw.gabident.pp.ua
  g9eetfillntvv.1nadzor.pp.ua
  g9eetfilmttv.funshot.pp.ua
  g9etfiiilmtv.ellita.pp.ua
  g9etfiillntv.runcam.pp.ua
  g9etfilmtv.laqcity.pp.ua
  geetfiii1mmttv.omskopt.pp.ua
  geetfiilmttv.orourkes.pp.ua
  geetfilnttw.bcparts.pp.ua
  getfi1lmtwv.s-vitaur.pp.ua
  getfii1nmtw.serovnow.pp.ua
  getfiiil1mtv.roollee.pp.ua
  getfiillmtw.ysne37.pp.ua
  getfiillnmtv.n0w0sti.pp.ua
  getfiilmttw.shecspi.pp.ua
  getfiilntw.bus152.pp.ua
  getfillmtv.yota23.pp.ua
  getfillntw.vkvante.pp.ua
  getfilmtw.botjob.pp.ua
  getfilmtw.su57krsk.pp.ua
  getfilmtwv.richtoy.pp.ua
  gettffilmntv.babeauty.pp.ua
  gettfi1mtw.rmes-71.pp.ua
  gettfii1lmtw.sofiablg.pp.ua
  gettfillntv.abcjob.pp.ua
  ggeetfilmtw.bdogame.pp.ua
  ggetffil1ntv.dagboy.pp.ua
  ggetfi11mtvv.3656565.pp.ua
  ggetfi1mtv.bbisnes.pp.ua
  ggetfiilmtw.aryans.pp.ua
  dbfi1ue.n0w0sti.pp.ua
  dbfi1uee.in-quest.pp.ua
  dbfii1ue.eskcard.pp.ua
  dbfii1ue.laqcity.pp.ua
  dbfii1ue.orourkes.pp.ua
  dbfii1ue.richtoy.pp.ua
  dbfiil1ue.ysne37.pp.ua
  dbfiillue.cspirate.pp.ua
  dbfiilluee.s-vitaur.pp.ua
  dbfiilue.3656565.pp.ua
  dbfiilue.base-ppt.pp.ua
  dbfiilue.clubam.pp.ua
  dbfil1ue.bbisnes.pp.ua
  dbfil1ue.iblcons.pp.ua
  dbfil1uee.botjob.pp.ua
  dbfillue.axsell.pp.ua
  dbfillue.buh-rus.pp.ua
  dbfillue.gaters.pp.ua
  dbfillue.rvvpku.pp.ua
  dbfilue.1nadzor.pp.ua
  dbfilue.baltzer.pp.ua
  dbfilue.bdogame.pp.ua
  dbfilue.rmes-71.pp.ua
  dbfilue.runcam.pp.ua
  dbfilue.shecspi.pp.ua
  dbfiluee.alfsoft.pp.ua
  dbfiluee.aryans.pp.ua
  dbfiluee.roollee.pp.ua
  dd00kffiilueis.serovnow.pp.ua
  dd0okfilueis.gabident.pp.ua
  ddbbfi1ue.su57krsk.pp.ua
  ddbfi1ue.vkvante.pp.ua
  ddbfii1lue.ellita.pp.ua
  ddbfii1lue.santany.pp.ua
  ddbfiillue.omskopt.pp.ua
  ddbfillue.sofiysk.pp.ua
  ddbfilluee.techvzr.pp.ua
  ddbfilue.stowell.pp.ua
  ddokfilueis.richtoy.pp.ua
  do0kffilueis.rvvpku.pp.ua
  do0kffilueiss.bus152.pp.ua
  do0kfi1ueis.s-vitaur.pp.ua
  do0kfiilueis.botjob.pp.ua
  do0kfiilueis.eskcard.pp.ua
  do0kfil1ueis.1nadzor.pp.ua
  do0kkfillueis.base-ppt.pp.ua
  dokffillueis.orourkes.pp.ua
  dokffilueis.abcjob.pp.ua
  dokffilueis.baltzer.pp.ua
  dokfiilueis.runcam.pp.ua
  dokfillueiss.dagboy.pp.ua
  dokfilueis.iblcons.pp.ua
   
 2. George

  George Member

  Joined:
  Apr 22, 2014
  Messages:
  357
  ДОбавил.