AdGuard Setup generate crash log after successfull update.

caleb59

Member
Źródło
adgSetup.exe

Podsumowanie
Zatrzymano działanie.

Data
‎10.‎11.‎2021 20:44

Stan
Raport został wysłany

Opis
Ścieżka do aplikacji powodującej błąd: C:\ProgramData\Package Cache\{c04ce710-a8c1-44d5-a001-aeef1c0f6695}\adgSetup.exe

Sygnatura problemu
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: adgSetup.exe
Wersja aplikacji: 0.0.0.0
Sygnatura czasowa aplikacji: 5a10ad86
Nazwa modułu z błędem: ntdll.dll
Wersja modułu z błędem: 10.0.19041.1288
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 027db076
Kod wyjątku: c0000005
Przesunięcie wyjątku: 0005f583
Wersja systemu operacyjnego: 10.0.19043.2.0.0.256.48
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: 2beb
Dodatkowe informacje 2: 2beba6fb4680d73a8c78ca7c24ccdb46
Dodatkowe informacje 3: 7dd7
Dodatkowe informacje 4: 7dd70eed91d2f8a8247bdc5ce93d3e60

Dodatkowe informacje o problemie
Identyfikator pakietu: 1d8aefcac267c97845cb4f4ec469150c (1570436094790014220)
 

caleb59

Member
I'm using always newest available (stable release). This problem appeared several versions earlier, I don't remember exactly from which version but repeats regularly with each new update. I have sent requested TEMP files to the address provided. Unfortunately I didn't find any .dump files, it probably just doesn't build up.
 

caleb59

Member
Another update, same problem...
I have sent new TEMP files to the address provided.

Źródło
AdGuard

Podsumowanie
Zatrzymano działanie.

Data
‎16.‎12.‎2021 16:56

Stan
Raport został wysłany

Opis
Ścieżka do aplikacji powodującej błąd: C:\WINDOWS\Temp\{910CF4BC-317C-4FBE-BF6D-06E6EE140697}\.cr\setup-7.8.3779.0.exe

Sygnatura problemu
Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
Nazwa aplikacji: setup-7.8.3779.0.exe
Wersja aplikacji: 7.8.3779.0
Sygnatura czasowa aplikacji: 5a10ad86
Nazwa modułu z błędem: ntdll.dll
Wersja modułu z błędem: 10.0.19041.1288
Sygnatura czasowa modułu z błędem: 027db076
Kod wyjątku: c0000005
Przesunięcie wyjątku: 0005f583
Wersja systemu operacyjnego: 10.0.19043.2.0.0.256.48
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje 1: 2beb
Dodatkowe informacje 2: 2beba6fb4680d73a8c78ca7c24ccdb46
Dodatkowe informacje 3: d68f
Dodatkowe informacje 4: d68f36ab379d16285e9b3058dae2646a

Dodatkowe informacje o problemie
Identyfikator pakietu: 37a7778ba7c3ef7403462ac304ce2328 (1388844552177984296)
 
Top